FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Adolf, Alice

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
23 juni 2018

Från ateljétorget på Utskogens nya förskola har barnen utsikt över Skurusundet genom stora fönster. Det är också lätt att gå ut på terrasser och trädäck för att artbeta i friska luften.

Bra barnmiljö är guld värd

Nacka 14:42 | 13 mars 2018

På Utskogens nya förskola står miljön i fokus. Byggnaden når högsta miljöklass, och personalen har fått påverka utifrån sin och barnens arbetsmiljö. Här kan man ha vattenlek i handfaten eller läsa och måla med utsikt över Skurusundet.

16 kriterier bestämmer miljöklass

Miljöcertifiering i klasserna brons, silver och guld görs av organisationen Sweden Green Building Council, som arbetar med hållbart samhällsbyggande.
16 värden granskas, bland annat energiåtgång, el, värme, luftkvalitet, insläpp av dagsljus, fuktsäkring och byggnadsmaterial.
1 090 byggnader är klassade i Sverige, varav 134 i guldklassen. För att nå miljöklass guld behöver också de som vistas i byggnaden anse att det är ett guldhus.

Guld kallas den högsta miljömärkningen av en byggnad, enligt ett system i branschen. Utskogens nya förskola är den första som är byggd för att få den.

Utöver materialval, energieffektivitet och ljud- och ljusmiljö innebär miljöklassningen att det är lätt för de åtta avdelningarnas 160 barn att ta sig ut på uteplatser, trädäck eller en takterrass för att leka, arbeta eller sova. På så sätt kan man dra nytta av utsikten och naturen i den pedagogiska verksamheten, enligt kommunen. 
– Vi har uterum med tak där man ska kunna stå och måla ute i friska luften. Vi ska också kunna vara uppkopplade med wifi utomhus. Hälsomässigt är det bra för barnen. Ventilation och lite buller är också bra för barns hälsa. Det passar bra in i kommunens mål för hållbar utveckling, säger rektor Monica Lundberg.

Personalen fick påverka
Även om byggkostnaderna kan vara högre kan en miljöbyggnad bli billigare i drift. En bra byggnad kan rymma fler barn genom mer effektivt använda ytor. Det är något som förskolläraren och utvecklingsledaren Jeanette Soläng är nöjd med när hon visar runt på avdelningarna.
– Personalen gjorde studiebesök och hade egna förslag på hur lokalerna skulle planeras. Vi har fyra olika groventréer för avdelningarna vilket skapar bra flöden när barnen ska gå ut och in. Vi påverkade också var personalrummet ska ligga, att det ska finnas toaletter med skötbord i entréerna och att handfaten vid toaletterna också kan användas till vattenlek. 

Skjutdörrar är ett annat önskemål från personalen, som sparar plats i rummen, och de flesta möbler har hjul så att de lätt kan flyttas runt. 
– Man märker att akustiken är genomtänkt – vi kan till exempel ha 20 barn i ateljén och ljudnivån blir ändå inte så hög, säger Jeanette Soläng.

Utomhus har man valt bort gungor och klätterställningar och ska istället placera ut bland annat trädstammar som ska uppmuntra till kreativa lekar. Efter bara tre månader i huset finns det fortfarande mycket att utveckla, tillsammans med barnen.