FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Henning, Hemm...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
22 maj 2018

De stora badplatserna får godkänt av myndighet

Nacka/Värmdö 15:21 | 16 maj 2018

På de flesta badplatser i Nacka och Värmdö kan du plaska lugnt. En ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten visar att de listade baden har bra vattenkvalitet. 

Myndigheten gör årligenen sammanställning över vattenkvaliteten vid landets bad. Rapporten bygger på kommunernas mätningar de senaste fyra åren, och av de svenska EU-baden (de som har över 200 besökare dagligen under säsong) har 92 procent god vattenkvalitet.

I Nacka och Värmdö är alla av de listade baden tjänliga att bada i. I Nacka finns tre EU-bad varav alla anses ha utmärkt vattenkvalitet. Samma antal EU-bad har Värmdö, men i två fall har inte mätperioden varit tillräckligt lång för att med säkerhet kunna klassas som bad med utmärkt vattenkvalitet.

Bra att veta är att de senaste mätningarna är gjorda i slutet av sommaren 2017 och att vattenkvaliteten därmed kan ha förändrats. 

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats havochvatten.se hittar du de senaste uppgifterna om badens klassificering, som löpande uppdateras under säsongen, när kommunerna rapporterar in dem.

EU-baden i Nacka och Värmdö

Erstaviksbadet – Utmärkt kvalitet
Källtorpsbadet – Utmärkt kvalitet
Sickla strandbad – Utmärkt kvalitet
Grisslinge havsbad – Utmärkt kvalitet
Södersved – Tjänligt 
Torpesand – Tjänligt 

Södersved och Torpesand har för kort mätserie för att badvattnet ska kunna klassas som ”utmärkt kvalitet”.
Källa: Havs- och vattenmyndigheten